Klubbens præsidium 2020-2021

Klubbens præsidium 2020-2021

Præsident
Jørn Stadel Petersen, Solvænget 10, Levring, 8620 Kjellerup. Tlf. 3162 1092  jstadel50@gmail.com

Vicepræsident

Erik Tind Kristensen, Hindbjergvej 7, 8620 Kjellerup, 2911 9098 / 8688 6091 ingatind@adslhome.dk

Sekretær
Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10, 8620 Kjellerup Tlf: 3066 6536  lisbeth.lp82@gmail.com

Skatmester
Ove Sørensen, Dalsgårdsvej 17, 8620 Kjellerup Tlf. 2860 4553 sor@webspeed.dk

Sådan fungerer klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang hver anden måned og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

Distrikt Midtjyllands ledelse

Kjellerup Y's Men's Club har i år leveret DGE til Distrikt MIdtjylland - Jens Aage Vinther