Vi lukker annoncelodsedlen.

Vi har desværre måttet lukke vores annoncelodseddel ned, da det ikke har vist sig muligt at finde tilstrækkeligt med sælgere blandt de lokale spejder-/FDFgrupper, som ved deres salg umiddelbart har fået halvdelen af indtægten, mens resten blev brugt til at dække udgifterne og til donationer til børne- og ungdomsarbejde og til Folkekirkens Nødhjælp. Med et mindre salg  kan lodsedlen ikke give et rimeligt udbytte.

Tak for det hidtidige samarbejde gennem årene med FDF i Frederiks, Det danske spejderkorps i Thorning og Rødkærsbro, KFUM Spejderne i Levring, Ans, Vinderslev og Kjellerup, KFUK-Spejderne - de grønne pigespejdere i Ans, og Ten Sing 7 m.fl.

Annoncelodsedlen har ofte været klubbens primære indtægtskilde, så nu må vi finde på noget andet, hvor vi kan tjene penge til at dele ud af.

Tak til vore trofaste annoncører.