Klubbens sociale aktiviteter

De mere sociale aktiviteter, som især udgår fra udvalget "Y's Men som tjenesteclub" er medlemmers hjælp til KFUM og KFUKs bedsteforældre/børnebørnslejr op til påske på Lystruphave Efterskole- både hjælp til planlægning og afvikling.

Der er kommet samarbejde i gang med Blå Kors, hvor nogle medlemmer deltager som hjælpere på udflugter for børn og deres forældre. .

Der har indimellem været støttet lidt med mad og kage til de unge ledere ved KFUM og KFUKs AMOK Disko og ved Ten SIng 7 koncerter.

Udvalget har fået samarbejde i gang med Kjellerup Friplejehjem, hvor festudvalget hjælper med at arrangere en høstfest, hvor vi alle kan deltage. Desuden er der enkelte tilknyttet i andre hjælpefunktioner. 

Festudvalget arrangerer også en årlig fastelavnsfest samarbejde med kirken, hvor der startes med gudstjeneste, og derefter er der tøndeslagning og kaffe, boller og slik i Hørup Kirkecenter. 

VI har en besøgsordning for et par af vore egne medlemmer, som er forhindret i at deltage pga. sygdom.

 

Høstfest på Friplejehjemmet i Kjellerup arrangeret i samarbejde mellem Y's Men's Clubben og Friplejehjemmet.

Hvert år arrangerer Y's Men's Clubbens festudvalg høstfest i samarbejde med Friplejehjemmet i Kjellerup med spisning, sang og underholdning.Der er inviteret beboere, pårørende og Y's Men. En hyggelig tradition til glæde for alle.