Lokallivet

Y´s Men´s formål er først og fremmest at være en støtteklub for det lokale kirkelige arbejde blandt børn og unge. Det er KFUM & K, FDF, spejdere, kirkelige børneklubber  o. lign.

Om Kjellerup Y's Men's Club

Kjellerup Y's Men's Club blev chartret d. 2/10 1965

Moderclub: Silkeborg Y's Men's Club

Mødested: Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8, Kjellerup

Mødetidspunkt: Hveranden mandag kl. 18.00 eller 19.30

 

Møderne varer ca. 2 timer og veksler mellem socialt, kirkeligt og kulturelt indhold. Der er også ture ud af huset. Vi deltager desuden i forskellige pengeskabende og praktiske aktiviteter. Faste pengeskabende aktiviteter: julemarked og flaghejsning. Lokalt støtter vi især spejdere og andet kirkeligt børne- og ungdomsarbejde og nationalt og internationalt forskellige projekter fælles med alle danske klubber. 

 

Fra starten var klubben en klub for mænd, hvor damerne deltog i fællesmøder, men fra klubåret 2007-2008 blev klubben en blandet klub, hvor kvinder også kan optages som medlemmer.

Vi er ca. 30 medlemmer i klubben.

 

Vi er en del af den internationale Y's Men's bevægelse, som har klubber i 75 lande med 1700 klubber og 31.000 medlemmer og med omkring 3600 medlemmer i ca. 150 klubber i Danmark.

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt. Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelystent miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl.a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.